Sportmassage Vroonermeer is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid.

De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat de betreffende polis kent. Voor zover door de verzekeraar geen uitkering plaats vindt, is de aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot het honorarium voor de betreffende behandeling.