Om teleurstellingen te voorkomen en vooraf helderheid te verschaffen over de manier waarop de behandeling verloopt, wordt het volgende opgemerkt:

Een eerste afspraak kan, in verband met mogelijke contra-indicaties (mag er wel worden behandeld?), uitsluitend telefonisch worden gemaakt.

Behandelingen vinden hoofdzakelijk ’s avonds plaats.

Voor een goede massage is een kort intake gesprek en een inspectie van het lichaam vooraf noodzakelijk. Dit wordt niet apart berekend, maar maakt deel uit van de eerste afspraak.

Sportmassage Vroonermeer hecht veel waarde aan een goede lichaamshygiëne bij masseur en klant.